Montaż kasetonu z dibondu PrestigeSlim

Montaż kasetonu z dibondu

Prestige Slim

montaż kasetonu z dibondu prestigeslim
Montaż kasetonu z dibondu PrestigeSlimmontaż kasetonu z dibondu prestigeslim

Mierzymy
kaseton

done Szerokość
done Wysokość
done Przekątne

Montaż kasetonu z dibondu PrestigeSlimmontaż kasetonu z dibondu prestigeslim

Zdejmujemy przód

done Zdejmujemy przód
done Odkładamy na bok

Montaż kasetonu z dibondu PrestigeSlimmontaż kasetonu z dibondu prestigeslim

Przykręcamy do elewacji

done Przykręcamy tył
done Wiercimy otwór na przewód zasilający
done Podłączamy przewód
do zasilacza.

Montaż kasetonu z dibondu PrestigeSlimmontaż kasetonu z dibondu prestigeslim

Nakładamy przód i skręcamy

done Nakładamy przód
done Mierzymy kaseton
done Wymiary muszą być takie
same jak przed montażem
done Skręcamy kaseton

Montaż kasetonów na elewacji
o nierównej płaszczyźnie

Niewłaściwe zamontowanie kasetonu może spowodować jego odkształcenia. W celu wyrównania płaszczyzny kasetonu zalecamy regulację dociskiem śrub oraz zastosowanie podkładek dystansowych między elewacją a kasetonem.

Montaż kasetonu z dibondu PrestigeSlim
Montaż kasetonu z dibondu PrestigeSlim

warning
Połączenia elektryczne może wykonać tylko osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia.

menu
keyboard_arrow_upkeyboard_arrow_down