montaż kasetonów jednostronnych

Montaż kasetonu z ramą aluminiową

Jednostronny

montaż kasetonów jednostronnych
montaż kasetonów jednostronnychmontaż kasetonów jednostronnych

Mierzymy kaseton

done Szerokość, wysokość
done Przekątne

montaż kasetonów jednostronnychmontaż kasetonów jednostronnych

Odkręcamy bok

done Odkręcamy bok kasetonu
done Ostrożnie wysuwamy pleksi

montaż kasetonów jednostronnychmontaż kasetonów jednostronnych

Przykręcamy do elewacji

done Poprzez pionowe poprzeczki przykręcamy ramę do podłoża.

montaż kasetonów jednostronnychmontaż kasetonów jednostronnych

Sprawdzamy wymiary

done Mierzymy kaseton w tych samych miejscach co poprzednio.
done Wymiary muszą być takie same.

montaż kasetonów jednostronnychmontaż kasetonów jednostronnych

Podłączamy zasilanie

done W dowolnym miejscu wiercimy otwór
done Wprowadzamy przewód zasilający
done Podłączamy go do zasilacza

montaż kasetonów jednostronnychmontaż kasetonów jednostronnych

Przykręcamy bok kasetonu

done Ostrożnie wsuwamy pleksi
done Przykręcamy bok kasetonu

Montaż kasetonów na elewacji
o nierównej płaszczyźnie

Niewłaściwe zamontowanie kasetonu może spowodować jego odkształcenia. W celu wyrównania płaszczyzny kasetonu zalecamy regulację dociskiem śrub oraz zastosowanie podkładek dystansowych między elewacją a kasetonem.

montaż kasetonów jednostronnych
montaż kasetonów jednostronnych

warning
Połączenia elektryczne może wykonać tylko osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia.

menu
keyboard_arrow_upkeyboard_arrow_down