montaż kasetonów textil

Montaż kasetonu z ramą aluminiową

TEXTIL • 1-str.

montaż kasetonów jednostronnych
montaż kasetonów textil
montaż kasetonów textil
montaż kasetonów textil
montaż kasetonów textil
montaż kasetonów textil

Mierzymy kaseton

done Szerokość, wysokość
done Przekątne

montaż kasetonów jednostronnych
montaż kasetonów textil

Przykręcamy do elewacji

done Poprzez pionowe poprzeczki przykręcamy ramę do podłoża.

montaż kasetonów jednostronnych

Sprawdzamy wymiary

done Mierzymy kaseton w tych samych miejscach co poprzednio.
done Wymiary muszą być takie same.

montaż kasetonów jednostronnych

Podłączamy zasilanie

done W dowolnym miejscu wiercimy otwór
done Wprowadzamy przewód zasilający
done Podłączamy go do zasilacza

montaż kasetonów jednostronnych
montaż kasetonów textil

Zakładamy górne narożniki lica

done Na długości ok. 10 cm

montaż kasetonów jednostronnych
montaż kasetonów textil

Zakładamy dolne narożniki lica

done Na długości ok. 10 cm

montaż kasetonów textil

Zakładamy wydruk
w połowie

done W połowie szerokości ramy

montaż kasetonów textil

Zakładamy wydruk
w połowie

done W połowie wysokości ramy

montaż kasetonów textil

Wsuwamy wydruk w szczeliny

done Równomiernie, zaczynając od środka

montaż kasetonów textil

Nałożony wydruk

done Równomiernie napięty na całej powierzchni

Montaż kasetonów na elewacji
o nierównej płaszczyźnie

Niewłaściwe zamontowanie kasetonu może spowodować jego odkształcenia. W celu wyrównania płaszczyzny kasetonu zalecamy regulację dociskiem śrub oraz zastosowanie podkładek dystansowych między elewacją a kasetonem.

montaż kasetonów textil
montaż kasetonów textil

warning
Połączenia elektryczne może wykonać tylko osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia.

menu
keyboard_arrow_upkeyboard_arrow_down