formy płatności

Płatność

formy płatności

Faktura VAT proforma

Przedpłata na podstawie wystawionej faktury VAT proforma. W celu przyspieszenia zaksięgowania wpłaconej kwoty prosimy po dokonaniu przelewu przesłać na adres e-mail: biuro@taniekasetony.com POTWIERDZENIE DOKONANIA PRZELEWU (plik PDF do pobrania w każdym banku po zrealizowaniu wpłaty). Pozwoli to zaakceptować płatność w systemie TanieKasetony.com a zamówienie zostaje przekazane do realizacji.

formy płatności

Rabaty

Ceny w naszym serwisie www.taniekasetony.com są cenami końcowymi. Przewidujemy rabaty dla naszych Klientów, którzy spełnią następujące warunki:

done 5% - kwartalny obrót w wysokości min. 10 000 zł netto
done 7% - min. 10 szt kasetonów wg tej samej konfiguracji
done 7% - zakup jednorazowy na kwotę min. 10 000 zł netto


Faktury VAT w formie elektronicznej

Informujemy, że w związku z wejściem w życie w dniu 01.01.2013 r. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1528), zgodnie z paragrafem 3 wymienionego Rozporządzenia, od dnia 11 lutego 2013 r. klienci dotychczas otrzymujący faktury VAT w formie papierowej, będą otrzymywać je w formie elektronicznej. Dotychczas przesyłanie, w tym udostępnianie faktur w formie elektronicznej wymagało akceptacji ich odbiorcy. Akceptacja, albo też jej cofnięcie, do końca 2012 r. wyrażane były w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. Z obecnego brzmienia § 3 rozporządzenia Ministra Finansów sprawie m.in. przesyłania faktur w formie elektronicznej obowiązek ten nie wynika. Przejście na formę elektroniczną umożliwi błyskawiczne dostarczenie Państwu dokumentów księgowych, a także korzystnie wpłynie na środowisko naturalne, dzięki redukcji ilości zużywanego papieru.

menu
keyboard_arrow_upkeyboard_arrow_down