montaż kasetonów dwustronnych

Montaż kasetonu z ramą aluminiową

Dwustronny

montaż kasetonów dwustronnych
montaż kasetonów dwustronnychmontaż kasetonów dwustronnych

Wykręcamy bok
i wysuwamy lica

done Odkręcamy bok kasetonu
done Ostrożnie wysuwamy lica

montaż kasetonów dwustronnychmontaż kasetonów dwustronnych

Przykręcamy do elewacji

done Kaseton przykręcamy
do elewacji bezpośrednio
poprzez uchwyty montażowe.

montaż kasetonów dwustronnychmontaż kasetonów dwustronnych

Podłączamy zasilanie

done Wiercimy otwór na przewód zasilający
done Podłączamy do zasilacza

montaż kasetonów dwustronnychmontaż kasetonów dwustronnych

Wsuwamy lica
i skręcamy

done Ostrożnie wsuwamy lica
done Przykręcamy bok

warning
Połączenia elektryczne może wykonać tylko osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia.

menu
keyboard_arrow_upkeyboard_arrow_down